TIETOSUOJASELOSTE

LS Sähkötekniikka Oy:n tietosuojaseloste (11.12.2022)

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaavan henkilön yhteystiedot

LS Sähkötekniikka Oy

Heikintie 3

61500 Isokyrö

Y-tunnus: 2699167-4

Lauri Suorauha
0407743800
Lauri(at)ls-sahkotekniikka.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietolähteet

Rekisteri toimii LS Sähkötekniikka Oy:n asiakasrekisterinä.
Rekisteriin tallennettuja asiakastietoja käytetään palvelujen tuottamiseen.

Rekisterin tietolähteenä käytetään puhelimitse, sähköpostitse ja yhteydenottolomakkeen välityksellä tulleita asiakaskontakteja.
Asiakastiedot tallennetaan rekisteriin vain, mikäli yhteydenotto on johtanut palvelujen tilaamiseen LS Sähkötekniikka Oy:ltä.

3. Rekisteriin tallennetut asiakastiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakastietoja:
– Nimi
– Osoitetiedot
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero

Mikäli asiakkaana on yritys, rekisteriin tallennetaan lisäksi seuraavat tiedot:
– Yrityksen nimi
– Y-tunnus
– ALV-tunnus

4. Tietojen luovutus

LS Sähkötekniikka Oy luovuttaa tietyissä tilanteissa asiakkaan tietoja sähköverkkoyhtiölle. Tiedot ovat sellaisia, jotka asiakas on jo itse ilmoittanut sähköverkkoyhtiölle.
Tietojen luovutuksen perusteena tällaisessa tapauksessa on mahdollistaa LS Sähkötekniikka Oy:ltä tilatun palvelun toimittaminen asiakkaalle.

LS Sähkötekniikka Oy luovuttaa asiakkaan tietoja asiakkaan suostumuksella LS Sähkötekniikka Oy:n yhteistyökumppaneille palvelujen toimittamiseksi.

LS Sähkötekniikka Oy voi luovuttaa asiakkaan tietoja viranomaisille, mikäli he esittävät Suomen lakiin perustuvan tietojenluovutuspyynnön.

5. Rekisterin suojaus

LS Sähkötekniikka Oy:n asiakasrekisteriä säilytetään lukitussa tilassa sijaitsevalla työasemalla.
Työasema on salasanasuojattu, ja siihen on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä.
Asiakastietoja käsitellään luottamuksellisina ja vain siinä tarkoituksessa, jossa asiakas on ottanut yhteyttä LS Sähkötekniikka Oy:n.

Työasemalla sijaitsevista tiedoista otetaan varmuuskopio vähintään kerran kuukaudessa.
Varmuuskopio tallennetaan ulkoiselle asemalle, jota säilytetään lukitussa tilassa.
Varmuuskopiota tai tallennusvälinettä, jolla varmuuskopio sijaitsee, ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei tähän ole Suomen lakiin perustuvaa syytä.

6. Asiakasrekisteriin rekisteröidyn oikeudet tallennettuja tietoja koskien

LS Sähkötekniikka Oy:n asiakasrekisteriin rekisteröidyllä henkilöllä tai yrityksellä on EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13-18 artiklan mukaiset oikeudet tietojensa tarkastamiseen, oikaisuun, käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus tulla unohdetuksi.
Mainituissa artikloissa annettuihin oikeuksiin pätevät myös kussakin artiklassa kerrotut, rekisteröityä koskevat vaatimukset.

Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisessa muodossa.
Tässä kohdassa mainittujen oikeuksien käyttö on rekisteröidylle lähtökohtaisesti maksutonta.

Rekisterinpitäjällä on EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) 12 artiklan mukaiset oikeudet ja velvollisuudet pyyntöihin vastatessaan.